Sera Ekipmanları

SERA EKİPMANLARI

Sera Mekatronik, modern tarım alanında tüm yenilik ve teknolojileri en yakından takip ederek gelişen ürün ve hizmetleri nihai tüketicilere ulaştırmayı görev ve sorumluluk edinmiştir.

YETİŞTİRME ORTAMLARI (Substrat)

COCOPEAT

ocopeat diğer yetiştirme ortamlarına oranla ucuzdur. Sterildir, yabancı tohum ve hastalık taşımaz. Bufferin işlemi ile tuzdan arındırılmıştır. Kalsiyum ve magnezyum ilave edilmiştir. EC değeri 250 µS/cm dır. Yüksek oranda hava iletkenliğine sahiptir. Köklenme hızlı ve sağlıklı olur. Kesekleşmez ve köklerde sıkışma olmaz. Kuru ağırlığının 9 katı su ve besinleri bünyesinde tutar ve bitkiye ihtiyacı oldukça hızlı ve düzenli olarak verir. Suyu uzun süre muhafaza eder. Mükemmel bir drenaja sahiptir. Doğal pH sı 5.5-6.4 dür ve bitkiler için elverişlidir.

Coco Plus cocopeatler yüksek fiziksek istikrar, mükemmel su tutma kapasitesi, yıl boyunca kullanılabilme gibi gelişmiş özelliklere sahiptir. Ayrıca doğal malzemeden üretildiği için çevre dostudur. Sıkıştırılmış halde dünya çapında sevkiyat yapılabilmektedir.

KAYA YÜNÜ

Hafif bir hidroponik substrat olan kaya yünü, erimiş bazaltik kayanın daha sonra bir dizi küp, blok, büyüyen levha ve granüler ürünler halinde oluşturulan ince liflere döndürülmesiyle yapılır. Bahçecilikte kullanılan kaya yünü ve diğer taş veya mineral yünler kayadan elde edildiğinden, birçok kişi tarafından doğal bir ürün olarak kabul edilir. Kaya yünü, ticari bahçecilikte domates, kavun, salatalık, biber, çilek ve kesme çiçekler gibi çeşitli mahsullerin üretimi için yaygın olarak kullanılan bir substrattır; bununla birlikte, gelişmiş kök bölgesi teknolojisinden yararlanmak isteyen daha küçük hidroponik yetiştiriciler tarafından da kolaylıkla kullanılabilir.

PUSH – PULL PERDE MEKANİZMA SİSTEMİ

Seralarda ısıtılması için harcanan enerji giderleri toplam maliyetin büyük kısmını oluşturmaktadır. Bu amaçla seralarda kullanılan enerji miktarının azaltılması amacıyla ısı perdesi ve perde mekanizmaları son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Isı perdeleri seralarda hem enerji tasarrufu hem de gölgeleme amacıyla kullanılmaktadır. Sera içi ikliminin kontrol edilmesi ürün kalitesini, ürün verimini arttırırken, enerji tüketimini azaltır.

Sera Marketim tarafından projelenen perde sistemleri kapalı konumdayken bitki üzerine minimum düzeyde gölgeleme yapmaktadır. Projelenen push-pull mekanizma sistemi ile ısı perdeleri kusursuz bir performans sergilemektedir. Push-pull perde mekanizma sistemi alüminyum ve galvanizli kutu profillerin kullanıldığı bir sistem ile redüktör tahrikli hareketli mekanizma sayesinde çalışır.

SERA ÜSTÜ GÖLGELEME PERDESİ

Gölgeleme sistemi 9.6 mt tünel açıklığına sahip seralarda çalışabilir.Sera gölge perdesinin otomatik açılıp kapanmasını sağlar. Emek tasarrufu sağlar.Bir yıllık çözümler yerine sürdürülebilir bir çözümdür. Birim alandan alınan verimi arttırır.

GUTTER ASKI SİSTEMLERİ

Günümüzde giderek artan topraksız tarım seralarının ana parçalarından olan gutter askı sistemleri bitki yetiştirme ortamlarının üzerine konabilmesi amacıyla kullanılan sistemlerdir. Askılı gutter sistemlerin kullanımının, topraksız kültür yetiştirme sistemlerine birçok avantajı vardır. Bu sistemde drenaj suyu ve gübreler stoklanır ve tekrar kullanılabilir. Her bitki için aynı miktarda su uygulaması sağlanır. Hastalık ve zararların bulaşması ve yayılması en aza indirilir. Gutter sisteminin yüksekliği en iyi şekilde ayarlandığı için sera içinde çalışan işçiler için iş gücünden kazanç en yüksek seviyede olur.

BİTKİ ASKI SİSTEMİ

Seralarda yetiştirilen bazı bitkilerin yerden yukarı doğru büyümeleri sırasında desteklenmesi gerekir. Bazı seralarda bu yöntem direkler veya sazlıklar vasıtasıyla sağlanırken, modern sera uygulamalarında bitkilere istenilen destek bir tel vasıtasıyla sağlanmaktadır. Sera Projelendirmesi aşamasında homojen yük dağılımı esas alınarak hesaplamalar yapılır. Sera projelerimizde 4mm kalınlığında bitki askı teli veya ipi ve projeye göre 8mm veya 10mm ip kullanılmaktadır.

TERMAL ENERJİ VE GÖLGELEME PERDESİ

Plus Screen ısı perdesi sera içi ikliminin kontrol edilmesini sağlar ve ürün kalitesini, ürün verimini arttırırken, enerji tüketimini azaltır. Özellikle yaz aylarında sera içi ısı sıcaklığı yüksek seviyelere yükselmektedir. Bu nedenle perde sistemi sensörler vasıtası ile otomatik olarak devreye girerek gölgeleme sistemi sağlamaktadır. Kış aylarında ise ısı kaybını önlemek için otomatik olarak kapanmaktadır. Sistem olarak ‘’push-pull’’ yatay perde sistemini tercih etmemizde ki sebep, daha sağlıklı işlemesi ve olası bir durumda, müdahale edilmesi ve onarılması daha hızlı ve daha kolaydır.

YER ÖRTÜSÜ

Sera tabanında çıkan yabancı otlar üretimi olumsuz etkilemekte ayrıca hastalık ve zararlıların sera içerisinde artmasına yol açmaktadır. Yer örtüsü kullanımı sera tabanında yabancı ot çıkışını engeller. Ayrıca suyu üstten alta katmana geçirdiği ancak alt katmandan üste geçirmediği için örtü yüzeyinde çamurlaşmayı önler. Bunun yanında toprak ısısının korunmasına yardımcı olur. Üzerinde 20 cm aralıklar ile çizgiler olduğu için saksı vb. yerleştirilmesinde kolaylık sağlar. Yer örtüleri siyah ve beyaz renkte olmaktadır.  Uzun ömürlü UV katkılıdır. Ayrıca yer örtülerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de sera içi ışık yansıması sağlayarak bitki verimliliğini arttırır.

INSECT NET (SİNEK TÜLÜ)

Insect Net’ler sera havalandırma pencerelerine monte edilip sera içerisine dışarıdan zararlı sinek ve haşerelerin girmesini önler. Ayrıca sera içerisinde çalışan faydalı arıların da sera dışına çıkmasına engel olur. 40 mesh ve 50 mesh ebatlarında üretilmektedir. UV katkılıdır ve uzun ömürlüdürler. Beyaz renklidirler. Sinek tülleri açılıp kapanma esnasında açılır sistemi dişlileri arasına sıkışıp zamanla parçalanır. Bunu önlemek için kurulacak sera sisteminde sinek tüllerinin gergin kalmasını sağlayarak dişliye sıkışmasını önlemek için gerdirme aparatları kullanılmalıdır. Bu nedenle sinek tülleri daha uzun süre sağlamlığını korumaktadır.

YÜKSEK BASINÇLI SİSLEME SİSTEMİ

Bitkilerde su, besin maddelerinin alımı ve diğer bütün fizyolojik faaliyetler için gereklidir. Suyun toprakta bulunması kadar, bitki yetiştirme ortamında bulunması da önemlidir. Ortamdaki nem eksildiğinde bitkiler çok hızlı bir şekilde su kaybeder. Bitki ortamı fazla nemli ise, stomalar kapanır, su kaybı durur ancak bitkide terleme olmadığı için hızlı ve sağlıksız bir büyüme gerçekleşir.

Sera içerisindeki havanın nem oranı, yetiştirilen bitki türüne, seranın iç ortam sıcaklığına, ışıklandırma yoğunluğuna ve havalandırma durumuna bağlı olarak değişir. Bu nedenle seralardaki nem oranı kontrol altında tutularak bitki yetiştirmesi için çok önemli olan buharlaşma terlemesi ve fotosentez için ideal ortam oluşturulabilir. Seralarda doğru nemlendirme sistemleri ile daha kaliteli bitkiler ve ürünler ve daha az hastalık ve zararlı problemleri oluşur.

SERA FANLARI

SİRKÜLASYON FANI

Seralarda gerekli hava sirkülasyonunun ve iklimlendirmenin sağlanabilmesi amacıyla sera içerisine belirli aralıklar ile sirkülasyon fanları yerleştirilmektedir. Sera içerisine yerleştirilecek sirkülasyon fanları ve kapasiteleri seranın kapasitesine ve sera içerisinde yetiştirilecek ürünün çeşidine göre belirlenmektedir. Sera marketim sirkülasyon fanları düşük ses seviyeli olup sera içerisinde gürültüsüz çalışan ayrıca düşük enerji tüketimi sağlayan fanlardır.

EGZOZ FANI

Egzoz fanları sera içindeki sıcak havayı dışarı atmak ve sera iklimini soğutmak için kullanılır. Sera Marketim egzoz fanları, sera iç hacmine göre farklı ebat ve debilerde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

TERS OZMOS SİSTEMİ

Yeni nesil topraklı ve topraksız tarım sistemlerinde, sulama ve sisleme işlemlerinde kullanılacak su miktarı, sulama süresinin yanı sıra sulama suyunun kalitesi de önemlidir. Tarım seraları, bitkileri sulamak ve sera havasını nemlendirmek için yağmur suyu değerlerine yakın iletkenliği düşük suya ihtiyaç duyar. Kullanılan tohum ve diğer malzemeler ne kadar iyi olursa olsun, modern sulama yöntemleri ne kadar etkili kullanılırsa kullanılsın, sulamada uygun kalitede su kullanılmadığı takdirde ürün miktarı ve kalitesi düşecektir. Sera Marketim bünyesinde su kalitesinin bu kadar önemli olduğu sera sistemlerinde yetiştireceğiniz ürünlere özel en uygun su standartları mühendislerimiz tarafından belirlenir.

ÇELİK SU TANKI

Çelik su tankları temiz su depolamak, drenaj suyu toplamak, yağmur suyu toplamak için kullanılabilir. Seralarınızda bitkilere uygulanacak su çelik su tanklarında depolanır. İhtiyaçlarınıza göre farklı ölçü ve çaplarda projelendirilir.